Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Erbjudande


Jag kan hjälpa dig med allt från idéskisser till ritningar för bygglov eller bygganmälan för om-

och tillbyggnader eller nybyggnader.


  • Idéskisser och gestaltningsförslag
  • 2D-visualisering, se exempel
  • 3D-modell levererad som SketchUp-fil, se exempel
  • Arkitektritningar för bygglov eller bygganmälan

Hur ser processen ut?


1. Första mötet


När ni kontaktar mig bokar vi in ett första möte där vi diskuterar följande:


Önskemål: Ni berättar om era visioner, planer och idéer för projektet.


Projektmål: Vi sätter ett gemensamt projektmål. Vad ska levereras? Idéskisser, ritningar för

bygglov eller bygganmälan? Materialval för interiör?


Förutsättningar: Vi går igenom projektets förutsättningar, såsom vilka befintliga handlingar och ritningar som finns idag och huruvida de stämmer med verkligheten.


Exempel frågeformulär2. Uppdragsspecifikation och offertförslag


Jag läser in mig på materialet och sammanställer följande dokument:


- Offertförslag

- Uppdragsspecifikation

Avtal3. Förstudie


Jag undersöker förutsättningarna för projektet genom att kontakta kommunen och anskaffar vid behov ritningar på befintligt utseende. Då möjligheten finns är ett platsbesök viktigt för att förstå behoven och förutsättningarna samt dubbelkolla att mått och mark stämmer med eventuella befintliga ritningar.4. Skissförslag


Uppritning av befintlig byggnad

Vid om- och tillbyggnadsprojekt blir ett första steg att rita upp den befintliga byggnaden så att den stämmer med verkligheten. Detta moment förenklas om kunden redan har ritningar över byggnaden.


Skissrundor

I detta skede är eventuella ritningar på befintlig byggnad korrekta och skissarbetet kan nu påbörjas. Detta sker i form av skissrundor som varvas med avstämningar med kunden där skissen/skisserna utvärderas och diskuteras för att sedan förfinas. Antalet skissrundor kan variera utifrån kundens behov och önskemål.5. Framställning av slutligt material


I detta skede har vi kommit fram till ett slutgiltigt förslag. Då framställs det material som enligt det gemensamma projektmålet ska levereras. Detta kan tex vara perspektivskisser, 3D-modell, ritningar för bygglov eller bygganmälan etc.