CV

Frida Nerdal arkitektur / design

Erfarenhet


Frilansande arkitekt

2018-pågår

Frida Nerdal Arkitektur & Design AB, Göteborg


Författare och forskare

2018-2020

Författare av arkitektbiografin "Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana", utgiven på Balkong Förlag, juni 2020.Utbildning


Master of Science in Architecture

2018

Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Läs examensarbetet: Arkitekt Elsa Sundling – Searching for a forgotten pioneer


Bachelor of Science in Architecture
2016
Chalmers University of Technology, Gothenburg, SwedenFörtroendeuppdrag


Föreningen FASAD

Jag var 2018 med och grundade föreningen med syftet att försvara, samt föra en diskussion kring, Göteborgs hotade kulturmiljöer. Jag sitter med som sekreterare i styrelsen.


Centrum för Byggnadskultur
Medlem i styrelsen sedan våren 2019.


Genusgruppen Chalmers Arkitektur
Mellan 2013 och 2016 var jag engagerad i utskottet och arbetade med genus- och jämställdhetsfrågor på utbildningen. Jag var även kassör en termin.Utmärkelser


John Ericssonmedaljör, 2019

Läs mer här


Leif Blomkvists forskningsstiftelse, 2017

Läs mer härPublikationer


Nerdal, F. (2020). Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana. Stockholm: Balkong Förlag.
Nerdal, F. (2020). Elsa Augusta Torgerd Sundling. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.
Nerdal, F. (2019). Hon blev länk i återuppbyggnad efter kriget. Arkitekten nr 3.
Nerdal, F. (2018). Architect Elsa Sundling - Searching for a forgotten pioneer. Chalmers.Undervisning och föredrag


Boendets rum, handledare i Chalmerskurs för arkitektstudenter i åk1, 2021.

Arkitekten och modernisten Elsa Sundling, föredrag vid Västerås stadsarkiv, 2021.
7 radhus ritade av kvinnliga arkitekter, föreläsning i kursen Boendets rum, Chalmers Arkitektur, 2021.
En bok om arkitekten Elsa Sundling, föredrag för CBA, Chalmers, 2021.
Göteborgs byggda kulturarv, seminarie på Röhsska, samarbete mellan Föreningen Fasad, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Centrum för byggnadskultur och Chalmers, 2020.
Elsa Sundling - arkitekt i Paris, föredrag på ArchFilmLund, 2018.
Arkitekt Elsa Sundling, föredrag för Liljewall arkitekter, Radar arkitekter, Göteborgs Soroptimistklubb, 2019.