Om


Frida Nerdal

Född 1991

Arkitekt MSA
UTBILDNING


Arkitektur

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

2013-2018


Examensarbete 2017

"Arkitekt Elsa Sundling - Searching for a forgotten pioneer"


Geovetenskap

Göteborgs Universitet, Göteborg

2012-2013
YRKESLIVSERFARENHETER


Frida Nerdal Arkitektur & Design AB, Göteborg

Egen verksamhet

2018-pågår


Balkong Förlag, Stockholm

Författare av biografi om arkitekt Elsa Sundling

2019-pågår
FÖRTROENDEUPPDRAG


Föreningen FASAD

Jag var 2018 med och grundade föreningen med syftet att försvara,

samt föra en diskussion kring, Göteborgs hotade kulturmiljöer.

Jag sitter med som sekreterare i styrelsen.


Centrum för Byggnadskultur
Medlem i styrelsen sedan våren 2019.


Genusgruppen Chalmers Arkitektur
Mellan 2013 och 2016 var jag engagerad i utskottet och arbetade med

genus- och jämställdhetsfrågor på utbildningen.

Jag var även kassör en termin.
KOMPETENSER


Microsoft Office, Auto CAD, Google SketchUp

Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator
ÖVRIGA MERITER


Jag har föreläst om arkitekten Elsa Sundling på Liljewall Arkitekter, ArcFilmLund, Göteborgs Soroptimistklubb och RADAR arkitekter.
UTMÄRKELSER / STIPENDIER


John Ericssonmedaljör, 2019


Leif Blomkvists forskningsstiftelse, 2017

Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

frida@nerdal.se
Sankt Pauligatan 36A, 416 60 Göteborg