Om

Frida Nerdal arkitektur / design

Erfarenhet


Frilansande arkitekt

2018-pågår

Frida Nerdal Arkitektur & Design AB, Göteborg

Frilansande arkitekt mot arkitektkontor och privatkunder.
Föredragshållare om boken ”Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana”.


Författare och forskare

2018-2020

Författare av arkitektbiografin "Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana", utgiven på Balkong Förlag, juni 2020.

Utbildning


Master of Science in Architecture

2018

Architecture and Planning Beyond Sustainability

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Läs examensarbetet: Arkitekt Elsa Sundling – Searching for a forgotten pioneer


Bachelor of Science in Architecture
2016
Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Förtroendeuppdrag


Föreningen FASAD

Jag var 2018 med och grundade föreningen med syftet att försvara, samt föra en diskussion kring, Göteborgs hotade kulturmiljöer. Jag sitter med som sekreterare i styrelsen.


Centrum för Byggnadskultur
Medlem i styrelsen sedan våren 2019.


Genusgruppen Chalmers Arkitektur
Mellan 2013 och 2016 var jag engagerad i utskottet och arbetade med genus- och jämställdhetsfrågor på utbildningen. Jag var även kassör en termin.

Utmärkelser


John Ericssonmedaljör, 2019

Läs mer här


Leif Blomkvists forskningsstiftelse, 2017

Läs mer här