Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Architect Elsa Sundling – Searching for a forgotten pioneer


Form: Examensarbete CTH, 2017
Studio: History & Theory
Handledare: Claes Caldenby

Examinator: Johan Linton


"Detta arbete handlar om att synliggöra den bortglömda och för svenska arkitekturvärlden ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling. Undersökningen hör hemma inom ämnet arkitekturhistoria och har formen av en personmonografi. Syftet är att så långt som möjligt försöka rekonstruera historien om Elsa Sundling och hennes verk. Min ambition är att försöka ge en ordentlig och belagd översikt som i framtiden kan skapa förutsättningar för fortsatt forskning, men samtidigt gestalta det historiska materialet på ett levande och berättande sätt. Förhoppningsvis kan detta arbete också i förlängningen bidra till diskussionen om en representativ historieskrivning inom ämnet arkitekturhistoria.


Den grundläggande frågeställningen kretsar kring vad som är möjligt att ta reda på om Elsa Sundling och hennes bidrag till arkitekturhistorien, samt var detta material går att finna. Slutligen önskar jag på ett friare sätt diskutera och reflektera över vad vi möjligen kan säga om Elsas verksamhet som arkitekt samt placera in arbetet om Elsa Sundling i ett större sammanhang och reflektera över de frågor som uppstått under arbetets gång."Detta examensarbete har under perioden 2018-2020 bearbetats och utvecklats till boken

"Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana". Läs mer om boken eller läs examensarbetet i sin helhet.

Examensutställningen på Chalmers med hängande posters mot svart vägg
Examensutställningen på Chalmers med avhandlingen i förgrunden och hängande posters i bakgrunden
Examensutställningen på Chalmers med tidningsutklipp liggandes i en glasmonter