Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Planritning över befintlig respektive blivande planlösning

Fasadrenovering


Form: Gestaltning vid fasadrenovering

Typ: Flerbostadshus

Beställare: Brf Flormansgården
Plats: Lund

Stadie: Färdigställt 2022


Framtaget i samarbete mellan styrelsen i Brf Flormansgården och Frida Nerdal Arkitektur & Design samt efter konsultation med stadsantikvarie Henrik Borg.

Fotoleverantör SE360. Fotograf Samuel Ekman.

Planritning över det blivande kontorets planlösning