Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Planritning över befintlig respektive blivande planlösning

Fasadrenovering


Form: Uppdrag för Brf Flormansgården
Typ: Gestaltning
Plats: Lund

Stadie: Färdigbyggt 2022


Framtaget i samarbete mellan styrelsen i Brf Flormansgården och Frida Nerdal Arkitektur & Design samt efter konsultation med stadsantikvarie Henrik Borg.

Fotoleverantör SE360. Fotograf Samuel Ekman.

Planritning över det blivande kontorets planlösning