Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Flerbostadshus


Form: Skolprojekt CTH, 2014
Typ: Flerbostadshus
Plats: Vallastaden, Linköping


Projektet är ett resultat av kursen Stadsbostaden som hålls på Chalmers kandidatprogram. Uppgiften var att gestalta ett flerbostadshus med ett normalplan bestående av tre lägenheter på 1, 3 och 4 rok. Byggnaden skulle utformas enligt den stadsplan som Okidoki Arkitekter arbetat fram för området.


Jag tilldelades en L-formad hörntomt där den planerade cykelallén korsar torget. En bäck slingrar förbi precis söder om torget med broanknytning till andra sidans kvarter. Jag identifierade tidigt en rad kvaliteter som jag ville ta vara på. Kontrasten mellan privat/offentligt och mörkt/ljust. Organiseringen av lägenheterna har bestämts efter tanken att alla lägenheter ska prioriteras lika, enrummaren likväl som fyrarummaren. Alla lägenheter har således fått fasad åt minst två håll samt lika stora balkonger över hörn. Rummen har organiserats efter tomtens kvalitéer såsom ljustillgång samt graden av privat och offentligt. Bostädernas mer slutna, privata delar såsom sovrum ligger således längs de lugna, mörka gårds- och grändfasaderna.


Våtutrymmen är förpassade till lägenheternas mörka kärnor, vilket även ger kvalitéen av rundgång. De gemensamma ytorna är placerade längs fasaderna som vetter mot det offentliga gatulivet varifrån det finns rikligt med solljus. Dessa rum definieras inte av totalt omslutande väggar utan överlappar varandra. Rummen får sippra in i varandra liksom gatulivet utanför får sippra in i lägenheten. En genomgående idé var att arbeta utifrån en gradvis stegrande vandring från mörkt/privat mot ljust/offentligt. Från hallen har man en direkt vy ut genom ett fönster via vardagsrummet. Varje lägenhets vandring ”avslutas” med en hörnbalkong i anslutning till kök och vardagsrum. Valet av material och konstruktion har tagits i omtanke för miljön och inomhusklimatet. Ett gult slaget tegel med vitaktig engob ger en rik variation till fasaden. Fasadteglet kramlas fast i en bakmur av tegelmurblock som kläs med lerputs vilket ger en levande yta. Fönstren är i furu och de invändiga karmarna ramar in miljön utanför.