Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Visualisering föreställande glasverandans entrésida

Glasveranda


Form: Uppdrag för privatkund
Typ: Bygglov för tillbyggnad
Plats: Östersund

Stadie: Inväntar bygglov


Frida Nerdal arkitektur & design ansvarade för glasverandans arkitektoniska utformning samt för framtagandet av bygglovsritningar.


Uppdraget innebar att ersätta en befintlig öppen veranda med en ny halvisolerad glasveranda. Kunden önskade ett uttryck i samma anda som det befintliga huset – rödmålad stående panel och vita foder. Den nya verandan har försetts med valmat tak, både för ett klassiskt uttryck och av konstruktionsskäl.

Situationsplan där tillbyggnaden är markerad i svart
Fasadritningar över glasverandan och det befintliga huset
Planritning där tillbyggnaden är markerad med svart
Axonometrisk ritning över den blivande glasverandan med valmat tak och spröjsade fönster