Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Hotell


Form: Skolprojekt CTH, 2015
Typ: Konferenshotell
Plats: Esperantoplatsen, Göteborg


Projektet är ett resultat av kursen Byggnaden som system som hålls på Chalmers kandidatprogram. Uppgiften var att gestalta ett hotell innehållande 100-150 hotellrum, 10 konferensrum samt en samlingssal för 300 personer.


Hotellets placering och utformning har påverkats av Esperantoplatsens karaktär med stora skillnader i höjd och färgskalor. Hotellet har brutits upp i två volymer med olika höjd för att samtala med Rosenlundsverket, Stora Otterhällans branter och övrig bebyggelse.


En genomgående idé var att undersöka billiga och enkla lösningar som kanske främst förknippas med dagens industribyggnader och ändå skapa en klassisk arkitektur. Brädformsgjutna betongpaneler med förskjutna skarvar ruckar på den annars symmetriska fasaden med jämn fönstersättning. Fönstren är djupt indragna från fasadlivet och kopparkarmarna med sin varma kulör bryter av mot betongen och samtalar med omkringliggande bebyggelse i tegel. Sockelvåning möter gata och plats med större uppglasade öppningar. Dessa upprepas även utan glas, i form av fasadinskjut, för att skapa rytmik och skuggspel. Tornens översta våningar agerar hotellets “paradvåningar” och ges större rymd och högre fönster.


Konstruktionen är robust med bärande ytterväggar och stabiliserande schakt. Entréplanets bjälklag vilar däremot på en pelar- och balkkonstruktion, vilket ger de nedre rummen som rymmer restaurang, bar och reception en speciell karaktär. Övriga bjälklag spänner från yttervägg till yttervägg.