Klusterstaden

Frida Nerdal arkitektur / design

Klusterstaden


Form: Skolprojekt CTH, 2014
Typ: Stadsplanering
Plats: Backa, Göteborg

Medarbetare: Samuel Vilson & Albin Haggren


Projektet är ett resultat av kursen Stadslandskapet som hålls på Chalmers kandidatprogram. Uppgiften var att gestalta en ny stadsdel i Backa.