Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Planritning över befintlig respektive blivande planlösning

Kontorsombyggnad


Form: Uppdrag för företag inom bilbranschen
Typ: Idéskiss på ombyggnad
Plats: Trollhättan


Kunden önskade ett skissförslag på en ombyggnad av två omklädningsrum till en kontorsyta. Förslaget skulle rymma en arbetsplats, yta för möten, ett litet pentry med sink samt en viloplats med soffor. Ytterligare ett önskemål var att öppna upp väggen mot bilhallen och installera en trappa samt sätta in fönster i ytterväggen.

Planritning över det blivande kontorets planlösning
Axonometrisk ritning över det nya kontoret
Interiört perspektiv över arbetsplatsen med skrivbord och hyllsystem