Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Exteriört perspektiv över det tillbyggda ridklubbhuset

"Begending"


Form: Tävlingsbidrag
Typ: Museum


Buildners tävling "Museum of Emotions" utmanade deltagarna att utforska i vilken utsträckning arkitektur kan användas som ett verktyg för att framkalla känslor. Uppgiften var att formge ett museum bestående av två utställningshallar: en utformad för att framkalla negativa känslor; den andra utformad för att framkalla positiva känslor. Deltagarna fick själva bestämma plats, verklig eller imaginär, samt välja projektets omfattning. Museum of Emotions var en så kallad "silent competition" där deltagarna var tvugna att kommunicera sina idéer helt utan text.


Mottot "Begending" är en lek med orden beginning och ending. Förslaget är placerat likt öppna paviljonger i ett framtida parklandskap i Frihamnen, Göteborg. Utställningshallen för positiva känslor består av en konstruktion med valv som symboliserar en början/öppning. Uställningshallen för negativa känslor är en inverterad  variant där valven gjorts till solider, likt gravstenar, som symboliserar ett slut/blockering. Förslaget är en metafor för byggnader som rivs i Göteborg (därav det gula göteborgsteglet) och ersätts med nya byggnader med kortare livslängd och material med stora klimatavtryck (därav betongen).

Situationsplan för tillbyggnaden av ridklubbhuset i Göteborg
Principskiss på konstruktionen för tillbyggnaden av ridklubbhuset
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets entréplan
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets ovanvåning
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst