Radhus Variant

Frida Nerdal arkitektur / design

Radhus Variant


Form: Skolprojekt CTH, 2014
Typ: Radhus
Plats: Bifrost, Göteborg


Projektet är ett resultat av kursen Boendets Rum som hålls på Chalmers kandidatprogram. Uppgiften gick ut på att formge en radhuslänga på en tom markyta i Bifrost i Göteborg.


En tidig idé jag hade var att utmana normer kring hur bostäder utformas efter kärnfamiljen. Jag ville skapa en bostad som främjar andra levnadssätt såsom kollektivboende. Kontrast blev därför ett viktigt ledord. Kontraster mellan gemensamt och privat. Öppet och omslutet. Allmänt och enskilt. Dynamiskt och statiskt. De privata, definierade rummen till vänster om mittväggen ställs därför i tydlig kontrast till de öppna, generella och gemsamma ytorna på höger sida, något som upprepas på båda våningsplan. Genom den gemensamma delen löper en siktlinje som kopplar samman husets framsida och baksida och bidrar med rymd, djup och ljus.


Radhuset har en konstruktion av massivträ med utvändig hampaisolering. Väggen är diffusionsöppen för att fukten ska kunna vandra genom den. Massivträet är frilagt invändigt och är temperaturutjämnande, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Fasadbeklädnaden är av stående träpanel i furu. Längst upp i huset finns en vindsvåning som kan hyras ut eller användas som ateljé. Mellan den och grannhuset finns en takterrass förslagsvis för odling. Vindsvåningens tak är klätt med sedum för biologisk mångfald.