Rewriting history

Frida Nerdal arkitektur / design

Rewriting history


Form: Skolprojekt CTH, 2017
Typ: Stadsvandring
Plats: Hjo
Medarbetare: Nike Linderoth


Projektet är ett resultat av kursen Local Context som hålls på Chalmers masterprogram för hållbar utveckling. Uppgiften var att forma ett projekt för att bidra till en hållbar utveckling i en mindre eller mellanstor svensk kommun, denna gång i Hjo.


I form av en stadsvandring och genom platsspecifika berättelser i en guidebok ville vi ge en röst till den historia som hittills varit dold eller blivit glömd, den om kvinnorna i Hjo. Den välkända trästaden Hjo har till stor del sin identitet i det byggda kulturarvet. Men en plats är inte bara byggnader, gator och parker. Det är människor och berättelser. En plats utgörs av det kollektiva minnet av alla de som levt och verkat där. I detta projekt valde vi därför att fokusera på den sociala hållbarhetsaspekten, att arbeta för ett inkluderande Hjo. Vi tog avstamp i de frågor vi anser att arkitekter bör ställa sig: Av vem? För vem? och På vems bekostnad?


Guideboken innehåller en karta med en föreslagen stadsvandring samt berättelser om historiska kvinnor kopplade till specifika platser i Hjo. För att göra vandringen fysiskt representerad i stadsrummet föreslog vi en kollektion installationer med tre olika design som väljs utifrån den specifika platsens förutsättningar. En mässingsskylt fäst således antingen direkt på husfasaden, på ett podium alternativt på ett podium med tillhörande bänk.


Projektet uppmärksammades i Hjo Tidning den 21 april 2017. Guideboken köptes även upp av Hjo Turistbyrå och finns tillgänglig digitalt på deras hemsida.