Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Exteriört perspektiv över det tillbyggda ridklubbhuset

Ridklubbhus


Form: Uppdrag för ridklubb
Typ: Bygglov för tillbyggnad
Plats: Göteborg

Stadie: Färdigbyggt sommaren 2022


Frida Nerdal arkitektur & design ansvarade för klubbhusets arkitektoniska utformning samt för framtagandet av bygglovsritningar för både klubbhus och en nyckelfärdig stallbyggnad.


Det nya klubbhuset byggs samman med ridhuset och kommer att ha rollen som stallets nya mötesplats. Entrévåningen inrymmer omklädningsrum, toaletter, en entréyta med garderob samt förrådsutrymmen. Den mer öppna ovanvåningen rymmer café, kök, stora sittytor och fönster ner mot ridhusets manege. Klubbhuset blir på så vis ett uppvärmt alternativ till läktarna nere på marknivå i ridhuset.


Klubbhuset byggs i lösvirke. Med en tight budget var utmaningen att skapa "gratis" kvaliteter vilket resulterade i en horisontell fasadindelning där entrévåningen kläs med samma stående panel som ridhuset och ovanvåningen kläs med ett raster av stående reglar (45x95) för en kröningseffekt och skuggspel.

Situationsplan för tillbyggnaden av ridklubbhuset i Göteborg
Principskiss på konstruktionen för tillbyggnaden av ridklubbhuset
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets entréplan
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets ovanvåning
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydväst
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från nordöst
Sektionsritning över det befintliga ridhuset och det tillbyggda klubbhuset
Interiört perspektiv över det tillbyggda ridklubbhusets ovanvåning