Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Vindsplanets interiör med trappräcke i förgrunden och en av takkuporna i bakgrunden

Takkupor


Form: Uppdrag för privatkund
Typ: Bygglov för utbyggnad takkupor
Plats: Göteborg

Stadie: Färdigställt sommaren 2021


Frida Nerdal arkitektur & design ansvarade för gestaltning av takkupor samt framtagande av bygglovshandlingar för ändring av tak, fasad och planlösning. Den bärande idén i gestaltandet av takkuporna var att låta de smälta in i taket. 

Situationsplan över befintlig byggnad och blivande takkupor
Fasadritningar över byggnaden och de blivande takkuporna
Fasadritningar över byggnaden och de blivande takkuporna
Planritning över det blivande vindsplanet med två nya takkupor
Vindsplanets interiör med frilagd och putsad murstock
Vindsplanets interiör med putsad frilagd murstock och trappräcke med trädetalj
Den kortare takkupan sett utifrån