Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Exteriört perspektiv över det tillbyggda ridklubbhuset

Utbyggnad


Form: Uppdrag för privatperson
Typ: Skisser
Plats: Göteborg

Stadie: Pågående

Situationsplan för tillbyggnaden av ridklubbhuset i Göteborg
Principskiss på konstruktionen för tillbyggnaden av ridklubbhuset
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets entréplan
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets ovanvåning
Fasadritning över det tillbyggda ridklubbhuset från sydöst