Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Exteriört perspektiv över det tillbyggda ridklubbhuset

Utbyggnad


Form: Idéskisser för tillbyggnad
Typ: Villa

Beställare: Privatkund
Plats: Göteborg

Stadie: Vilar

Situationsplan för tillbyggnaden av ridklubbhuset i Göteborg
Principskiss på konstruktionen för tillbyggnaden av ridklubbhuset
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets entréplan
Planritning över det tillbyggda ridklubbhusets ovanvåning