Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Perspektiv över den blivande uteplatsen med altan, växthus och pergola

Vindsinredning


Form: Idéskiss för vindsinredning
Typ: Villa

Beställare: Privatkund
Plats: Stenungsund

Status: Färdigställt 2022

Situationsplan över den blivande uteplatsen med altaner, växthus och plattläggning
Situationsplan över den blivande uteplatsen med altaner, växthus och plattläggning