författarskap

Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana är en arkitektbiografi utgiven på Balkong Förlag våren 2020.Det hela började som ett examensarbete på Chalmers Arkitektur i studion Historia & Teori. Efter min examination tilldelades jag ett stipendium från Leif Blomkvists forskningsstiftelse genom Liljewall arkitekter i syftet att vidareutveckla mitt examensarbete till formen av en bok.


Min önskan med denna bok är att synliggöra historien om Elsa Sundling (1902-1964) och hennes verksamhet som arkitekt. Men jag hoppas också kunna uppmuntra fler att bidra till den större diskussionen om en representativ historieskrivning. Att Elsa Sundling och många pionjärer fallit i skuggan av det som historiker ansett vara viktigt är en förlust, inte bara för människor i sökandet efter förebilder utan för arkitekt-branschen och samhället i stort. Genom att fylla dessa tomrum i historien kan vi nyansera uppfattningen om vad arkitektur är samt vem som kan eller borde utföra den. Det i sin tur skulle kunna locka en bredare grupp människor till yrket. För kan vi verkligen skapa ett representativt samhälle om vi som arkitekter inte är lika mångfaldiga som samhället självt?


Författare: Frida Nerdal

Förlag: Balkong Förlag


Läs mer:

Balkong Förlag

Arkitekten nr 3 2019

Bok_1
Bok_2
Bok_4


Föreläsning ArchFilmLund

2018

Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

frida@nerdal.se
Sankt Pauligatan 36A, 416 60 Göteborg