Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB
Framsida av boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana

Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana


Författare: Frida Nerdal

Förlag: Balkong Förlag

Utgiven: 2020"Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana" är en arkitektbiografi utgiven på Balkong Förlag våren 2020.


Det hela började som ett examensarbete på Chalmers Arkitektur i studion Historia & Teori. Efter min examination tilldelades jag ett stipendium från Leif Blomkvists forskningsstiftelse genom Liljewall arkitekter i syftet att vidareutveckla mitt examensarbete till formen av en bok.


Min önskan med denna bok är att synliggöra historien om Elsa Sundling (1902-1964) och hennes verksamhet som arkitekt. Men jag hoppas också kunna uppmuntra fler att bidra till den större diskussionen om en representativ historieskrivning. Att Elsa Sundling och många pionjärer fallit i skuggan av det som historiker ansett vara viktigt är en förlust, inte bara för människor i sökandet efter förebilder utan för arkitektbranschen och samhället i stort. Genom att fylla dessa tomrum i historien kan vi nyansera uppfattningen om vad arkitektur är samt vem som kan eller borde utföra den. Det i sin tur skulle kunna locka en bredare grupp människor till yrket. För kan vi verkligen skapa ett representativt samhälle om vi som arkitekter inte är lika mångfaldiga som samhället självt?


Läs mer om boken eller beställ den på Balkong Förlags hemsida.

Uppslag i boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana
Uppslag i boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana
Uppslag i boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana
Uppslag i boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana
Uppslag i boken Arkitekt Elsa Sundling - Av lust och ohejdad vana