Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Frida Nerdal arkitektur & design är ett personligt kontor i den mindre skalan med bas i Göteborg. Kontoret drivs av mig, Frida Nerdal, arkitekt MSA, med en examen från Chalmers inom arkitektur och hållbarhet.


Sedan min examen har jag varit verksam inom arkitektur både praktiskt och teoretiskt. Min erfarenhet sträcker sig från research, bokförfattande och föredragshållning till konsulttjänster på arkitektkontor och byggprojekt mot privatkunder. Som arkitekt värdesätter jag en ödmjuk och vardaglig arkitektur som ska brukas och ge plats åt människors liv. En arkitektur som besvarar de behov som finns, som på ett respektfullt vis skapats ur anpassning till både ekonomiska, funktionella och omgivningsmässiga villkor. En arkitektur som med små medel kan skapa stora kvaliteter. Det är mycket som kostar, men proportioner och skuggspel till exempel är gratis. En ansvarsfull arkitektur som går att underhålla, använda och anpassa på lång sikt.


Dessa tankar om arkitektur finns med mig likt en filosofi när jag arbetar.

KONTAKT


Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

Eklandagatan 8

412 55 Göteborg


frida@nerdal.se

+46 730 24 19 76

Instagram

ERFARENHET


Frilansande arkitekt

2018-pågår

Frida Nerdal Arkitektur & Design AB, Göteborg


Projektassistent, deltid

nov 2023-pågår

Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

Förberedelser för intervjuer genom kartläggning av litteratur och forskning samt litteraturöversikt på ämnet förebilder inom arkitektur, med särskilt fokus på kvinnor.


Underkonsulterande arkitekt

apr 2022-jun 2023

Arkitekturkompaniet AB, Göteborg

Underkonsult med rollen som medverkande och handläggande arkitekt i olika bostadsprojekt.


Research fellow

sep 2021-dec 2021

ArkDes, Stockholm

Efterforskning av kvinnliga arkitekter i ArkDes samlingar inför en ny basutställning 2024.


Författare och forskare

2018-2020

Författare av arkitektbiografin "Arkitekt Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana", utgiven på Balkong Förlag, juni 2020.

UTBILDNING


Master of Science in Architecture

2018

Architecture and Planning Beyond Sustainability, Chalmers tekniska högskola, Göteborg


Bachelor of Science in Architecture
2016
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER


Forskarvistelse, l’Institut Suédois, Paris, 2023


Tänk om-priset, Tilldelat Föreningen FASAD, 2023

Läs mer här


John Ericssonmedaljör, 2019

Läs mer här


Leif Blomkvists forskningsstiftelse, 2017

Läs mer här

FÖRTROENDEUPPDRAG


Föreningen FASAD

Jag var 2018 med och grundade föreningen med syftet att försvara, samt föra en diskussion kring, Göteborgs hotade kulturmiljöer. Jag sitter med som kassör i styrelsen.


Centrum för Byggnadskultur
Medlem i styrelsen sedan våren 2019.

UNDERVISNING OCH FÖREDRAG

"Som svar på nytt och fräscht", stadsvandring i Göteborg för Alstra Byggforums föreläsningsserie

Frida Nerdal, Föreningen FASAD, 18 november 2023"Det rivningshotade Göteborg", föredrag på Hembygdens dag i Kronhuset under Göteborgs 400-årsjubileum, Kronhuset

Frida Nerdal, Filip Laurits, Föreningen FASAD, 20 maj 2023Föreläsning om Föreningen FASAD och rivningar i masterkursen After Building, studio Matter Space structure, Chalmers tekniska högskola

Frida Nerdal, Ola Nylander, 14 mars 2023Kvinnor i ArkDes samling, föredrag vid forskningskonferensen Radikal modernism, hemmet och kollektivet på ArkDes

Frida Nerdal, 14 december 2022Handledare i Chalmerskursen "Boendets rum" för arkitektstudenter i åk1

Frida Nerdal, 2021"Arkitekten och modernisten Elsa Sundling - Från Paris till Västerås", föredrag vid Västerås stadsarkiv

Frida Nerdal, 22 april 2021

"7 radhus ritade av kvinnliga arkitekter", föreläsning vid två tillfällen i kursen Boendets rum, åk1, Chalmers Arkitektur

Frida Nerdal, 2020, 2021"En bok om arkitekten Elsa Sundling", digitalt föredrag för CBA, Chalmers tekniska högskola

Frida Nerdal, 17 februari 2021"Om Göteborgs byggda kulturarv", anordnat panelsamtal på Röhsska

Föreningen FASAD, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Centrum för byggnadskultur, Chalmers tekniska högskola, 7 maj 2020"Elsa Sundling - arkitekt i Paris", föredrag på Lund International Architecture Film Festival, ArchFilmLund

Frida Nerdal, 11-14 oktober 2018"Arkitekt Elsa Sundling", föredrag för Liljewall arkitekter, Radar arkitekter, Göteborgs Soroptimistklubb

Frida Nerdal, 2019