Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

“Elsa Sundling – Av lust och ohejdad vana” är en bok, publicerad våren 2020 på Balkong Förlag. Det hela började som ett examensarbete på Chalmers Arkitektur i studion Historia & Teori. Efter min examination tilldelades jag ett stipendium från Leif Blomkvists forskningsstiftelse på Liljewall arkitekter i syftet att vidareutveckla mitt examensarbete till formen av en bok.


Min önskan med denna bok är att synliggöra historien om Elsa Sundling (1902-1964) och hennes verksamhet som arkitekt. Men jag hoppas också kunna uppmuntra fler att bidra till den större diskussionen om en representativ historieskrivning. Att Elsa Sundling och många pionjärer fallit i skuggan av det som historiker ansett vara viktigt är en förlust, inte bara för människor i sökandet efter förebilder utan för arkitektbranschen och samhället i stort. Genom att fylla dessa tomrum i historien kan vi nyansera uppfattningen om vad arkitektur är samt vem som kan eller borde utföra den. Det i sin tur skulle kunna locka en bredare och mer heterogen grupp av människor till yrket. För kan vi verkligen skapa ett representativt samhälle om vi som arkitekter inte är lika mångfaldiga som samhället självt?

FORM

Publikation av bok

UTGIVNINGSÅR

2020

FÖRLAG

Balkong Förlag

SPRÅK

Svenska

21
19
20
23
22
18
17
16
14
13

FÖREDRAG OCH PUBLIKATIONER OM ELSA SUNDLING

"Elsa Sundling - Samtal med Frida Nerdal", boksamtal på Bokbar la librairie-café nordique, Paris

Frida Nerdal, 26 oktober och 19 februari 2023"Arkitekten och modernisten Elsa Sundling - Från Paris till Västerås", föredrag vid Västerås stadsarkiv

Frida Nerdal, 22 april 2021"En bok om arkitekten Elsa Sundling", digitalt föredrag för CBA, Chalmers tekniska högskola

Frida Nerdal, 17 februari 2021"Hon blev länk i återuppbyggnad efter kriget", debattartikel i tidningen Arkitekten

Frida Nerdal, 28 mars 2019

"Elsa Sundling - arkitekt i Paris", föredrag på Lund International Architecture Film Festival, ArchFilmLund

Frida Nerdal, 11-14 oktober 2018"Arkitekt Elsa Sundling", föredrag för Liljewall arkitekter, Radar arkitekter, Göteborgs Soroptimistklubb

Frida Nerdal, 2019

PUBLICITET