Logga för arkitektkontoret Frida Nerdal Arkitektur & Design AB

TJÄNSTER

Frida Nerdal arkitektur & design kan hjälpa dig med nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad, från idéskiss eller hela vägen till bygglovsritning.

UTREDNINGSSKISS


Önskar du hjälp i ett tidigt skede med att undersöka förutsättningarna för ditt projekt, få input på dina tankar eller helt nya idéer? Vi hjälper dig med utredningsskisser, både i 2D och 3D.

UPPMÄTNING OCH UPPRITNING


Behöver du uppdaterade ritningar på en byggnads befintliga utseende? Detta krävs tex vid om- eller tillbyggnad. Vi hjälper dig med uppmätning och uppritning.

BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN


Kräver ditt projekt att du söker bygglov eller gör en anmälan hos kommunen? Vi utreder vad som gäller i ditt fall, framställer fackmannamässiga arkitektritningar för bygglov eller bygganmälan samt vägleder dig i ansökan hos kommunen.

VISUALISERING


Är du nyfiken på hur dina projektidéer skulle te sig i 3D? Visualisering är ett viktigt verktyg när vi arbetar för att kommunicera idéer med dig som beställare. Vi erbjuder visualiseringar i bild och 3D-modell. 

DIN IDÉ


Har du en helt annan idé som du tror att vi kan hjälpa dig med? Tveka inte att höra av dig!

HUR SER PROCESSEN UT?

01 FÖRSTA MÖTET


När du kontaktar oss bokar vi in ett första kostnadsfritt möte där vi diskuterar följande punkter.


Önskemål: Du berättar om dina visioner, planer och idéer för projektet.


Projektmål: Vi sätter ett gemensamt projektmål. Vad ska levereras?


Förutsättningar: Vi går igenom projektets förutsättningar, såsom vilka befintliga handlingar och ritningar som finns idag och huruvida de stämmer med verkligheten.

03 FÖRSTUDIE


Vi undersöker förutsättningarna för projektet genom att kontakta kommunen och anskaffar vid behov ritningar på befintligt utseende. Då möjligheten finns är ett platsbesök viktigt för att förstå behoven och förutsättningarna samt dubbelkolla att mått och mark stämmer med eventuella befintliga ritningar.


Vid om- och tillbyggnadsprojekt blir ett första steg att rita upp den befintliga byggnaden så att den stämmer med verkligheten. Detta moment förenklas om beställaren redan har ritningar över byggnaden.

05 FRAMSTÄLLNING AV SLUTLIGT MATERIAL


I detta skede har vi kommit fram till ett slutgiltigt förslag.

Då framställs det material som enligt det gemensamma projektmålet ska levereras. Detta kan tex vara visualiseringar, 3D-modell, enklare ritningar för snickare, arkitektritningar för bygglov eller bygganmälan etc.

02 OFFERT, AVTAL OCH UPPDRAGSSPEC


Vi läser in oss på ditt material och återkommer med en offert.


Tackar du ja till offerten skrivs ett separat avtal med tillhörande uppdragsspecifikation.

04 SKISSFÖRSLAG


I detta skede är eventuella ritningar på befintlig byggnad korrekta och skissarbetet kan nu påbörjas. Detta sker i form av skissrundor som varvas med avstämningar med beställaren där skissen/skisserna utvärderas och diskuteras för att sedan förfinas. Antalet skissrundor kan variera utifrån beställarens behov och önskemål.